Wednesday, August 17, 2011

teri seekh pee....

rukh se parda hata e jana, aur dekh un raho pe,
jahan kisi ke kabhi kadam pade the.

haar ko jeet mein badle, jeet haar mein badle,
dono tikke hai teri seekh pee..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No comments: